Kõik uudised

Viru Keskus on endiselt Baltikumi jätkusuutlikuim kaubanduskeskus, mida kinnitab prestiižseim keskkonna ja jätkusuutlikkuse sertifikaat.

7.12.2022

Novembris tunnustati Viru Keskust ainukese kaubanduskeskusena Baltikumis prežtiisse hoonete keskkonna- ja jätkusuutlikkuse LEED sertifikaadi (Leadership in Energy ja Environmental Design) kõrgeima plaatinum tasemega. Viru Keskus on seni Baltikumi ainuke kaubanduskeskus, mis saanud kõrge tunnustuse energia efektiivse kasutuse, taaskasutuse, jätkusuutliku majandamise ja ressursikasutuse vallas.

Viru Keskuse juhi Gertti Kogermanni sõnul pakub Viru Keskus oma külastajatele lisaks kaasaegsele kaubanduskogemusele ka südalinna puhtaimat õhku ja parimat siseruumide heaolu, suutes seda tänases energiakriisis teha kaupmehe jaoks kuluefektiivselt. “Tänu nutikatele lahendustele pakume täna oma rentnikele võrreldes teiste Baltikumi kaubanduspindadega pea poole odavamaid kommunaalkulusid. Pikaajaline fookus jätkusuutlikkusele ja efektiivsusele peegeldub täna meie arvetes ja see on peamine sõnum, mida tahaksime turule edastada: säästlikust majandamisest võidavad kõik,” lisas Kogermann.

LEED sertifitseerija Liis Astoveri (AS Forus) sõnul on LEED’i süsteemil kaks peamist suunda: uute ja juba kasutuses olevate hoonete hindamine.  “Uute hoonete puhul anname sertifikaadi ja sellega kaasneva kvaliteedimärgise tähtajatult, kuid vanemaid hooneid tuleb resertifitseerida iga kolme aasta tagant. Kui LEED standardite järgimine uute hoonete projekteerimisel on tänaseks muutunud suhteliselt levinuks, on unikaalne just vanade hoonete suutlikkus kõrget taset hoida. Peaaegu 20-aastane Viru Keskus iseloomustab ilmekalt, kui häid tulemusi tagab jätkusuutlikkuse fookus ja investeeringud.”

Kõige tugevamad punktid kogus Viru Keskus energeetikavaldkonnas, mille eest keskuses vastutab iseõppival tehisintellektil baseeruv Eesti tehnologiaettevõtte R8 Technologies loodud programm R8 Jenny. Lahendus jälgib ligi 40 000 anduri abil peamiste süsteemide koostoimet ja reageerib jooksvalt teguritele nagu sise – ja välistemperatuur, elektrihind, süsiniku kontsentratsioon siseruumides, ruumide külastatavus ja paljud teised. Keskmiselt aitab süsteem kokku hoida kaubanduse hoonetel veerandi energiakuludest.

Aastast 2021 on keskus läbi tegemas suuremat uuenduskuuri, mis lõpeb aastal 2023. Uuendatud ka mitmeid elutähtsaid infrastuktuure, investeeritud energiatõhusamatesse tehnoloogiatesse ja taaskasutatud mitmeid materjale. Nii näiteks on uue keskaatriumi põranda juures kasutatud eelmisest põrandast pärist marmorplaate.

LEED ehk Leadership in Energy and Environment Design on 1998. aastal USAs loodud hindamissüsteem, mis käsitleb ehitiste keskkonnaalast mõju ja selle vastavust jätkusuutlikkuse parameetritele, muuhulgas ressursikasutuse, innovatsiooni, logistika ja siseruumide heaolu valdkonnas. Viru Keskus pälvib LEED O & M tunnustuse juba kolmandat korda, esmakordselt tunnustati keskust Hõbesertifikaadiga 2015 aastal, millele järgnes 2019 aastal sel hetkel Eestis ainuke Platinum-serftifikaat.

 Resertifitseerimise käigus mõõdetakse keskkonnamõju, mis kaasneb näiteks hoone kasutajate transpordiga, hinnatakse hoone vee- & energiakasutust, jäätmekäitlust ning siseõhu kvaliteeti (CO2 ja lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon). Kuna tegemist on reaalsete tarbimisandmetega ja neid võrreldakse teiste sarnaste hoonetega, on tegu suure tunnustusega. 

Fotod Kalev Lilleorg

Kõik uudised