Kõik uudised

Ants Laikmaa kampaania pälvis “Selge sõnum 2019” auhinna

27.11.2019

Õiguskantsler Ülle Madise ja Eesti Keele Instituut korraldas 27. novembril arvamuskoja “Selge ja kasutajakeskne riik”, milles arutleti selge keele, kasutajakesksuse ja valdkonnaülese koostöö üle. Koguti ideid, kuidas lõimida selget keelt rohkem õigusloomesse ja riiklikku asjaajamisse. Selge keele patroon Ülle Madise andis arvamuskojas üle 2019. aasta selge sõnumi auhinnad. Auhinna pälvis Eesti Loodusmuuseumi audiogiid, Ants Laikmaa kampaania Viru Keskuses, Maanteeameti liiklusohutuse kampaania ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Parima selge sõnumiga tarbeteksti auhinna pälvis Eesti Loodusmuuseumi audiogiid. Tarbeteksti kategoorias märkis hindamiskomisjon ära Eesti Puuetega Inimeste Koja raamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ ja Riigi Infosüsteemi Ameti aastaraamatu „Küberturvalisus 2019“.

Parima selge sõnumiga tarbepildi auhind anti Viru Keskuses korraldatud Ants Laikmaa kampaaniale, mille eesmärk oli tutvustada Ants Laikmaa loomingut noortele ning luua sild ajaloo ja nüüdisaja vahel.

Tarbepildi kategoorias märgiti ära Staapli majade infograafika ja Statistikaameti Facebooki postitused.

Parima selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga oli Maanteeameti liiklusohutuse kampaania, mille eesmärk on koputada lastevanemate südametunnistusele: „Sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja“.

Kategoorias tarbetekst koos tarbepildiga märgiti ära veebileht narko.ee, Arhitektide Liidu kuraatorinäitus „Liginull“ ja Sotsiaalministeeriumi kampaania „Ava meeli“.

Aasta selge sõnumi edendaja on Politsei- ja Piirivalveamet, kellel on väga hea ja selge ülesehitusega koduleht ning mugav ja üha rohkem võimalusi pakkuv iseteeninduskeskkond.

Edendaja kategoorias märgiti ära Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet.

Eriauhinna pälvisid Riigikohus, Õigekirjagurmaan, ajakiri Täheke ning Helgi Erilaid ja tema saade „Aja jälg kivis“.

Käesoleva aasta aasta selge sõnumi auhinna võistlustöid hindas Eesti Keele Instituudi, Eesti Keeletoimetajate Liidu, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Tartu Ülikooli, Eesti Kujundusgraafikute Liidu, E-riigi Akadeemia ja OÜ Spurt esindajatest koosnev komisjon.

Kõik uudised