Uksed 8-21

Kauplused 10-21

Toidumaailm 9-22

Apteek 9-21

p
Vabu parkimiskohti
223/369
Uksed 8-21
Kauplused 10-21
Toidumaailm 9-22
Apteek 9-21
p
Vabu parkimiskohti
223/369

Autoga tulijale

Unusta parkimispiletid, pargi mobiiliga! Alusta parkimist koheselt sissesõidul

Tsoon VIRU ja elektriautodele tsoon VIRUVR . Alusta parkimist koheselt, enne auto juurest lahkumist. Kasuta parkimisrakendusi mobiilis või saada SMS numbrile 1902 – auto reg nr ja tsoon (nt: 123ABC VIRU). Mobiiliga parkimiseks on vajalik  kohaliku mobiilioperaatori leping.

Parkimise eest saab tasuda ka 3. korruse maksejaamas enne keskusesse sisenemist.

Pargi

- Vali Parkimistsoon VIRU
- Alusta parkimist koheselt sissesõidul
- Seadetes lülita sisse valik „Parkimine parkimismajades“, edaspidi alustab äpp automaatselt parkimist sõiduki tuvastamisel.

Laadi alla Pargi

Barking

- Vali Parkimistsoon VIRU
- Alusta parkimist koheselt sissesõidul

Laadi alla Barking

Autlo

- Vali Parkimistsoon VIRU
- Alusta parkimist koheselt sissesõidul

Laadi alla Autlo

Soodustused

1
Alusta parkimist koheselt sissesõidul
2
Registreeri parkimine ostukoha kassas
3
Skanneeri ostutšekk parkimisrakenduses
3h = 3 EUR

Coca-Cola Plaza Kino

Esimesed 3 h parkimist 50% soodsam (3h hind 3EUR). Soodustuse saamiseks registreeri oma sõiduk kino piletikontrolli alas.

-20%

Kaubamaja

Sama päeva ostutšeki alusel on parkimine 20% soodsam.
Soodustuse saamiseks palun skanneeri ostutšeki ribakood parkimisrakenduses

1 EUR/ h

Ööparkimine

Ööparkimine kl 21.00 – 9.00 1 €/h

Tasuta

Claze Clean autopesula

Autopesula kliendile parkimine tasuta

2h = 2EUR

MyFitness Viru

Esimesed 2 h parkimist 50% soodsam (2h hind 2EUR). Soodustuse saamiseks palun registreeri parkimine spordiklubi kassas.

1H tasuta

Elektriautod

Elektriautod
60 minutit parkimist tasuta laadimise ajal.
Soodustuse saamiseks palun valige parkimistsoon VIRUVR ja kasutage parkimiskella


Parkimistingimused

 1. Operaator väljendab Lepingus toodud tingimuste esitamisega pakkumust Lepingu sõlmimiseks VÕS § 16 lg 1 järgi. Sõites sõidukiga parklasse aktsepteerib Sõidukijuht Operaatori poolt esitatud tingimusi ja Leping loetakse sõlmituks VÕS § 20 lg 1 järgi/alusel.
 2. Lepingu tingimuste täitmise eest vastutab sõiduki omanik Sõidukijuhiga solidaarselt.
 3. Operaatoril on õigus eeldada, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja on sõidukijuhiks ja Lepingu pooleks.
 4. Sõidukijuht on kohustatud Operaatori parkimiskoha kasutamise eest tasuma parkimistasu või omama antud parkimisalal parkimisõigust andvat parkimisluba.
 5. Parkimistasu suurus, parkimistasu maksmise tingimused ning parkimisloa kasutamise tingimused ja juhend on märgitud parkimisautomaadil või vastaval infotahvlil.
 6. Sõidukijuhil on õigus kasutada parklat parkimiseks. Keelatud on tegevused, mis kahjustavad parklat või parkla heakorda (näiteks: prügi mahapanek, sõidukite pesu väljaspool pesulat, sõidukite remont jne).
 7. Lepingu rikkumise korral kohustub Sõidukijuht tasuma Operaatorile leppetrahvi 57 eurot. Rikkumise jätkudes on Operaatoril õigus 24 tunni möödudes teha uus leppetrahv. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist.
 8. Lepingu rikkumise korral on Operaatoril õigus kohaldada kõiki seadusega kooskõlas olevaid õiguskaitsevahendeid, sh takistada parkimisalalt lahkumist.
 9. Juhul, kui sõiduk tekitab parklas viibimisega Operaatorile kahju või kui sõidukiga võidakse parkimisalalt lahkuda hoolimata Operaatori takistamisest või kui rikutakse Lepingut või seadust, sh kui on pargitud numbrimärgita sõiduk või esinevad liiklusseaduse § 92 lg-tes 2 ja 6 sätestatud asjaolud, on Operaatoril õigus sõiduk teisaldada. Sõiduki teisaldamise korral on Operaatoril õigus hoida Sõidukit teisalduskohas kinni kuni on tasutud parkimisega seonduvad summad, s.h sõiduki teisaldamisega seotud kulud.
 10. Operaatoril on õigus loovutada Lepingust tulenevad nõuded inkassoteenust osutavale isikule, pöörduda nõudega maakohtusse ning avalikustada võlaandmed (maksehäireandmed) Operaatori kodulehel avaldatud lepingupartneritele.
 11. Sõidukijuht on kohustatud parklat ja parkimiskohta kasutama järgides sõidukijuhi hoolsus-kohustust ning lähtuma paigaldatud viitadest, märkidest ja Operaatori juhistest.